BITE TEAM
&
EVG MOLEKULARNA DIAGNOSTIKA

DLA NAS WYNIKI SĄ CZARNO-BIAŁE

Podstawowe informacje

Korzyści z przeprowadzania badań genetycznych

1. Testy chorób dziedzicznych pozwalają na dokładną diagnozę statusu choroby twojego psa.
2. Profil DNA ustanawia unikalny molekularny „odcisk palca”, który jest stałą informacją na temat tożsamości twojego psa. Ten „odcisk palca” może być używany do określenia:
- tożsamości w przypadku kradzieży, utraty, usterki mikrochipa lub weryfikacji rodowodu
- weryfikacji w przypadku sporów hodowlanych dotyczących rodzicielstwa i ustalenia ojcostwa w przypadku nieplanowanych miotów bądź użycia więcej niż jednego reproduktora
- wykluczenia chorób dziedziczonych po rodzicach
3. Testy kolorów sierści pozwalają na dokładne określenie genetycznego nosicielstwa genu określonego koloru (ukrytego lub widocznego) twojego psa.
4. Testy genetyczne umożliwiają zaplanowanie hodowli z określeniem oczekiwanych wyników (unikanie chorób dziedzicznych, zaplanowanie szczeniąt z pożądanymi kolorami sierści).

Profile genetyczne

Ustalenie profilu DNA jest to uniwersalna analiza obszarów DNA (mikrosatelity), które są scharakteryzowane na podstawie zmiennych długości. Jednostka nosi dwa allele na każdym testowanym mikrosatelicie. Te dwa allele mogą różnić się długością lub mogą być takie same. Poprzez przetestowanie odpowiedniej liczby mikrosatelitów możemy ustanowić unikalny, indywidualny profil DNA potocznie nazywany "odciskiem palca DNA". Profil DNA jest użyteczny do identyfikacji zwierząt (zagubienie, kradzież, awaria mikrochipa...), analiza rodzicielstwa, tworzenia planów hodowlanych i wykluczenia chorób genetycznych dziedziczonych po przodkach.

Choroby dziedziczne

Testowanie chorób dziedzicznych pomaga uniknąć pewnych predyspozycji u Twojego psa. Większość chorób dziedzicznych ma recesywny tryb dziedziczenia gdzie nosiciele przekazują mutację choroby ich potomstwu, mimo że u rodzica dana choroba nie rozwija się. Testy genetyczne identyfikują zwierzęta-nosicieli, które mogą być następnie hodowane zgodnie z konkretnymi planami hodowlanymi. Wiedza na temat ewentualnych obciążeń genetycznych ma kluczowe znaczenie dla hodowcy, który chce hodować zdrowe psy.

Umaszczenie

Kolorystyka sierści psa wykształciła się naturalnie oraz poprzez określony dobór hodowlany. Kolory ochronne, które miały wpływ na przetrwanie w przyrodzie są związane z selekcją naturalną. Kiedy pies został udomowiony, intensywny dobór hodowlany odegrał główną rolę w rozwoju nowych kolorów umaszczenia. W większości ras psów, hodowcy preferują niektóre maści natomiast niektóre są zakazane przez wzorzec ras. Wiedza na temat kodu genetycznego związanego z określeniem koloru umaszczenia ma kluczowe znaczenie dla hodowców, którzy chcą wyhodować szczenięta w określonych kolorach. Testy genetyczne dostarczają informacji na temat genotypów niektórych locus i identyfikują recesywne allele, które mogą manifestować się u potomstwa.

Instrukcja pobierania próbek

kontakt

048 881 961 977
048 600 595 987

biuro.biteteam@gmail.com